Flat

Home > Let > Flat 2, Bull Inn, High Street, Llannerch-y-Medd, Gwynedd

£450pcm

Flat 2, Bull Inn, High Street, Llannerch-y-Medd, Gwynedd

  • Show Caption
  • Hide Thumbnails
  • Show Categories

 
 

To Rent

1 Bedrooms

Llannerch-y-Medd


Key Features

  • fflat un ystafell wely / one bedroom flat
  • mewn cyflwr ardderchog / in excellent condition
  • dim yn addas ar gyfer anifeiliaid anwes / not suitable for pets

Property Description

Mae Eiddo yn falch o gynnig y fflat hwylus yma sydd wedi ei leoli ym mhentref Llannerchymedd ar Ynys Môn. Eiddo is pleased to offer this convenient flat located in the village of Llannerchymedd on Anglesey

Rooms

Mwy o fanylion i ddilyn.... / More details to follow....

Branch Information

Branch Name: Eiddo - Caergybi

Phone Number: 01407 761403

E-mail Address: RhysJones@eiddo-cyf.cymru

Branch Address: Eiddo Cyf, 13 Stryd Stanley, Caergybi, LL65 1HG

Request viewing/info