Terraced

Home > Buy > high street, Llannerch y medd, Ynys Môn

£91,995

high street, Llannerch y medd, Ynys Môn

  • Show Caption
  • Hide Thumbnails
  • Show Categories

 
 

For Sale

2 Bedrooms

Ynys Môn


Key Features

  • 2 ystafell wely / 2 bedrooms
  • ystafell atic / attic room
  • Gardd gefn / rear garden
  • Mewn cyflwr da / In good condition

Property Description

Mae Eiddo yn falch o gynnig y ty yma sydd mewn cyflwr da ac wedi'i leoli ym mhentref Llannerch y medd ar Ynys Môn. Dyma fargen i rywun sy'n chwilio am gartref. Ar y llawr gwaelod ceir ystafell fyw eang ac agored a chegin. Ar y llawr cyntaf ceir dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi a thoiled ac yr ail lawr mae ystafell attic. Gwresogir yr eiddo gan wresogyddion trydan I gefn yr eiddo mae gardd amgaedig. Eiddo is pleased to offer this terraced property conveniently located in the village of Llannerch y medd on Ynys Môn. This is a bargain for anybody looking for a home. On the ground floor there is a generous living and dining area and kitchen. On the first floor there are 2 bedrooms and a shower room and toiler. There is an attic room on the second floor. The property is heated by electric heaters. There is an enclosed garden to the rear of the property.

Rooms

Mwy o fanylion i ddilyn.... / More details to follow....

Branch Information

Branch Name: Eiddo - Caergybi

Phone Number: 01407 761403

E-mail Address: RhysJones@eiddo-cyf.cymru

Branch Address: Eiddo Cyf, 13 Stryd Stanley, Caergybi, LL65 1HG

Request viewing/info