Detached House

Home > Buy > High Street, Bryngwran, Caergybi, Ynys Môn

£595,000

High Street, Bryngwran, Caergybi, Ynys Môn

  • Show Caption
  • Hide Thumbnails
  • Show Categories

 
 

For Sale

5 Bedrooms

Caergybi


Key Features

  • Ty 3/4 ystafell wely a bwthyn 2 ystafell wely - 3/4 Bedroom house and 2 bedroom cottage
  • Mewn cyflwr ardderchog - In excellent condition
  • Garej ddwbwl - Double garage
  • Parcio oddi ar y ffordd - Off Road Parking
  • Gardd gefn sylweddol - Substantial rear garden

Property Description

Mae Eiddo yn falch o gyflwyno'r cynnig yma i brynu da eiddo o safon. Mae Ty'n y Coed yn dy sylweddol o ran maint gyda 3/4 ystafell wely sy'n cael ei wresogi gan olew. Mae'r eiddo mewn cyflwr ardderchog gyda chegin/ardal fwyta fodern a moethus, lolfa hyfryd, ac ystafell ar y llawr gwaelod a allai fod yn ystafell fyw neu'n ystafell wely ychwanegol. Ar y llawr cyntaf mae tair ystafell wely ynghyd ag ystafell ymolchi deuluol gyda bath a chawod arwahan. Y tu allan, mae gardd sylweddol a deniadol ynghyd a garej ddwbwl a digon o le parcio oddi ar y ffordd. Mae Bwthyn Ty'n y Coed yn cynnig dwy ystafell wely (un yn ensuite), cegin hwylus ac ystafell fyw ac ystafell ymolchi. Mae'r bwthyn ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio fel llety hunan arlwyo. Gwresogyddion trydan sydd yma. Dyma gyfle unigryw i brynu dau eiddo am bris hynod o resymol ac awgrymwn eich bod yn trefnu gweld y ddau le mor fuan a phosib. Eiddo is pleased to offer the opportunity to purchase these two excellent properties. Ty'n y Coed is a substantial property with 3/4 bedrooms and heated by oil central heating. The property is in excellent condition and the ground floor boasts a modern luxurious kitchen and dining area, lovely lounge and an additional room which could be utilised as an additional bedroom or reception room. There are three bedrooms on the first floor and a convenient family bathroom with seperate bath and shower cubicle. To the rear, there is a large attractive lawned garden, double garage and plenty of offroad parking. Bwthyn Ty'n y Coed is a two bedroom cottage (one bedroom being ensuite) and has a convenient kitchen, living area and seperate bathroom. The cottage is currentluy used as a self catering holiday let. The cottage has electric heating. This is an unique oppportunity to purchase two units of good qualityaccommodaton at an extremely competitive price. We recommend that you arrange a viewing without further delay.

Rooms

Mwy o fanylion i ddilyn.... / More details to follow....

Branch Information

Branch Name: Eiddo - Caergybi

Phone Number: 01407 761403

E-mail Address: RhysJones@eiddo-cyf.cymru

Branch Address: Eiddo Cyf, 13 Stryd Stanley, Caergybi, LL65 1HG

Request viewing/info