End Terrace

Home > Buy > Y Garth, Llannerch-y-Medd, Gwynedd

£159,950

Y Garth, Llannerch-y-Medd, Gwynedd

  • Show Caption
  • Hide Thumbnails
  • Show Categories

 
 

For Sale

3 Bedrooms

Llannerch-y-Medd


Key Features

  • 3 ystafell wely / 3 bedrooms
  • gwres canolog nwy / gas central heating
  • ty pen teras / semi detached property
  • Mewn cyflwr da / In good condition

Property Description

Mae Eiddo yn falch o gynnig y ty 3 ystafell wely yma ym mhentref Llannerch y medd. Ar y llawr gwaelod ceir cegin, ystafell dderbyn ac ystafell fwyta agored, a thoiled ac ar y llawr cyntaf ceir 3 ystafell wely sylweddol ac ystafell ymolchi ymarferol. Mae gardd gefn amgaedig yng nghefn yr eiddo. Gwresogir yr eiddo gan system wres canolog nwy a cheir ffenestri gwydr dwbl drwy'r eiddo. Eiddo is pleased to offer this 3 bedroom property in the village of Llannerch y medd on Ynys Mon. The ground floor offers a kitchen, an open plan lounge and dining area and downstairs toilet. On the first floor there are 3 good sized bedrooms and a family bathroom. There is an enclosed garden to the rear. The property boasts a gas central heating system and uPVC double glazed windows throughout

Rooms

Mwy o fanylion i ddilyn.... / More details to follow....

Branch Information

Branch Name: Eiddo - Caergybi

Phone Number: 01407 761403

E-mail Address: RhysJones@eiddo-cyf.cymru

Branch Address: Eiddo Cyf, 13 Stryd Stanley, Caergybi, LL65 1HG

Request viewing/info