Ffioedd

Cartref > Ffioedd

Costau i landlord: 


Cost gosod yn unig (dim rheolaeth) 
Swm (+ TAW): £350.00

Profion cyn-denantiaeth (fesul ymgeisydd) 
Swm (+ TAW): £40.00
Nodiadau: Ffioedd ar gyfer gosod yn unig a rheolaeth

Costau gosod (pecyn rheolaeth)


Gwasanaeth rheoli llawn
Swm (+ TAW): £300.00

Cost ail-osod
Swm (+ TAW): £275.00

FFIOEDD RHEOLI


Gwasanaeth rheoli rhent
Swm (+ TAW): 7.5%

Gwasanaeth rheoli llawn
Swm (+ TAW): 10%

WARANT RHENT


Nodiadau: Ar gael ar gyfer gwasanaeth gosod a rheoli (yn ddibynol ar amodau)

Warant Rhent misol neu 12 mis

Nodiadau: Yn ddibynol ar y rhent sy’n cael ei godi

Ffioedd am wasanaethau opsiynolsydd ddim wedi cytuno fel rhan o’r pecyn rheolaeth


Arwydd Marchnata
Swm (+ TAW): £50.00

Trefnu asesiad Effeithiolwrydd ynni
Swm (+ TAW): £85.00

Asesiad risg legionella
Swm (+ TAW): I'w gadarnhau

Paratoi ‘inventory’
Swm (+ TAW): I'w gadarnhau

Asesiad risg tân
Swm (+ TAW): I'w gadarnhau

Trefnu tystysgrif nwy
Swm (+ TAW): £80.00

Diwygio cytundeb tenantiaeth safonol
Swm (+ TAW): £25.00

Trefnu Gwaith trwsio allan o oriau
Swm (+ TAW): £15.00

Archwiliadau wythnosol ychwanegol
Swm (+ TAW): 2% + cost gwasanaeth

Negydu codiad rhent (a gweinyddu)
Swm (+ TAW): £45.00

Paratoi a chyflwyno rhybuddion ceisio meddiant a rhybuddion statudol eraill
Swm (+ TAW): £100.00

Adnewyddu cytundeb tenantiaeth
Swm (+ TAW): £80.00

Ymweliadau ychwanegol i’r eiddo
Swm (+ TAW): £50.00

Llythyrau nad ydynt yn rhan o'r pecyn rheoli
Swm (+ TAW): £25.00 yr un

Archwiliad terfynol
Swm (+ TAW): £70.00

Proses ad-ennill blaendal
Swm (+ TAW): £15.00

Costau delio hefo anghydfod blaendal
Swm (+ TAW): £35.00

Costau delio hefo ad-ennill rhent cyn denantiaeth
Swm (+ TAW): £20.00 pmc`
Notes : Pob mis calendar

Costau cynorthwyo gyda pharatoi dogfennau cyfreithiol ar gyfer y llys
Swm (+ TAW): I’w gadarnhau

Cost mynychu achos llys (diwrnod)
Swm (+ TAW): £150.00

Cost mynychu apwyntiad gyda bailiff
Swm (+ TAW): £100.00

Cost trosglwyddo allan o becyn rheolaeth
Swm(+ TAW) : £40.00
Notes : Fesul tenantiaeth

Angen ychwanegu cyfradd cyfredol TAW at y costau/canrannau uchod

               
Rhif Cofrestru TAW:  446 6037 87.    Rhif cofrestru cwmni: 08680601

Eiddo Cyf - cwmni wedi'i gofrestru yng Nghymru. Cyfeiriad cofrestredig : 13 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1HG